Персональна довідка Волкової Явдохи Лук’янівни, видана Вечірньокутською районовою управою
(1942 р.)

ДАКО, Ф.Р - 2635, оп.1, спр. 4, арк. 1, 1зв.