Фото учасників народного опору (зі спогадів Жигадла С.Й., учасника підпільно-диверсійної груп імені Ворошилова та імені Дзержинського)
(1967 р.)

ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.288, арк. 4, 7, 13, 24, 31