Витяг із протоколу № 16 бюро Голованівського райкому Компартії України від 12 грудня 1974 року «Про зміну постанови бюро райкому партії від 27 червня 1972 року «Про затвердження молодіжно-патріотичної групи, яка діяла в селі Красногірка Голованівського району в роки Великої Вітчизняної війни»
(13.12.1974 р.)

ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр.138, арк. 3,4