Список десантників, які боролись проти гітлерівський загарбників в Знам’янському районі Кіровоградської області в 1943 р. (витяг із автобіографії Запорожця Анатолія Васильовича, розвідника-десантника)
(серпень 1982 р.)

ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр.291, арк. 6, 7