Картка військовополоненого Беспалка Гаврила (жовтень 1944 р.)
(1950 р.)

ДАКО, Ф.П-10286, спр.41, арк. 26, 27 зв.