Картка військовополоненого Крігмана Мойсея (жовтень 1943 р.)
(1950 р.)

ДАКО, Ф.П-10286, спр.41, арк. 29, 31 зв.