Посвідчення «ауслендера» (іноземця) Франі Боженюк, уродженки с. Троянка Голованівського району Кіровоградської області, яку було вивезено в Німеччину в 1942 році
(1943 р.)

ДАКО, Ф.П-5907, оп.1, спр.731, арк. 6-8