Звіт Кіровоградського обласного державного архіву підготовлений директором О.Ф. Нагорним
02.01.1968 р.

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.271, арк.6, 6 зв., 8, 9