Витяг із доповіді директора Кіровоградського обласного державного архіву О.Ф. Нагорного про стан обліку та облікової документації в архіві
06.05.1969 р.

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.290, арк.3, 4, 10, 12