Пояснювальна записка до паспорта Кіровоградського обласного державного архіву щодо збільшення кількості фондів, друкованих матеріалів у науково-довідковій бібліотеці директора О.Ф. Нагорного
1970 р.

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.287, арк.29-32