Витяг із протоколу науково-методичної ради співробітників архіву щодо обговорення «Плану-проспекту багатотомної історії Української ССР»
(22.05.1970 р.)

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.306, арк.8, 12, 13