Звіт про роботу Кіровоградського обласного державного архіву за 1970 рік
(05.01.1971 р.)

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.310, арк.25, 26