Копія листа директора архіву О.Ф. Нагорного до директора Павлиської середньої школи № 1 М.І. Кодака щодо підготовки та надання матеріалів про життя та діяльність В.О. Сухомлинського для створення особового фонду
(12.04.1972 р.)

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.367, арк.23