Витяг із звіту про роботу Кіровоградського обласного державного архіву за 1977 р. (інформація про публікації статей О.Ф. Нагорного у рубриці «Архівні документи розповідають»)
(03.01.1978 р.)

ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.455, арк.3-4