Олександр Федорович Нагорний, колишній директор Державного архіву Кіровоградської області, відзначався своєю активністю та енергійністю, здійснив вагомий внесок в архівну галузь Кіровоградщини.
Раціональні підходи в організації праці, цілеспрямованість, наукова дільність, активна громадянська позиція О.Ф. Нагорного стала запорукою ефективної та якісної роботи в архіві.

Саме за наполегливості директора архіву О.Ф. Нагорного розпочалося будівницво нового корпусу Кіровоградського державного обласного архіву та відбулися структурні зміни в установі.
Праця О.Ф. Нагорного стала запорукою розвитку архівної справи на Кіровоградщині.
Державний архів Кіровоградської області підготував он-лайн добірку архівних документів та матеріалів «Був архівістом за покликанням...» до 90-річчя від дня народження Олександра Федоровича Нагорного.
Приємного Вам перегляду.


Стаття О.Ф. Нагорного «Місто і роки» у рубриці «З історії міст і сіл Кіровоградщини» газети «Кіровоградська правда»
б/д
ДАКО, газета «Кіровоградська правда», 01.01.1964 р. інв. № 3953
Звіт Кіровоградського обласного державного архіву підготовлений директором О.Ф. Нагорним
02.01.1968 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.271, арк.6, 6 зв., 8, 9
Витяг із доповіді директора Кіровоградського обласного державного архіву О.Ф. Нагорного про стан обліку та облікової документації в архіві
06.05.1969 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.290, арк.3, 4, 10, 12
Пояснювальна записка до паспорта Кіровоградського обласного державного архіву щодо збільшення кількості фондів, друкованих матеріалів у науково-довідковій бібліотеці директора О.Ф. Нагорного
1970 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.287, арк.29-32
Витяг із протоколу науково-методичної ради співробітників архіву щодо обговорення «Плану-проспекту багатотомної історії Української ССР»
22.05.1970 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.306, арк.8, 12, 13
Звіт про роботу Кіровоградського обласного державного архіву за 1970 рік
05.01.1971 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.310, арк.25, 26
Копія листа директора архіву О.Ф. Нагорного до директора Павлиської середньої школи № 1 М.І. Кодака щодо підготовки та надання матеріалів про життя та діяльність В.О. Сухомлинського для створення особового фонду
12.04.1972 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.367, арк.23
Витяг із звіту про роботу Кіровоградського обласного державного архіву за 1977 р. (інформація про публікації статей О.Ф. Нагорного у рубриці «Архівні документи розповідають»)
03.01.1978 р.
ДАКО Ф.Р-833, оп.2, спр.455, арк.3-4
Малюнок архітектора А.Сидоренка будівлі Кіровоградського обласного державного архіву
б/д
ДАКО, газета «Кіровоградська правда», 06.04.1975 р., арк.43, інв. №4836
Фото. О.Ф. Нагорний (у центрі) з колективом Кіровоградського обласного державного архіву
1989 р.
ДАКО, Фотоальбом №2, арк.11
Фото. О.Ф. Нагорний вручає грамоту працівнику архіву
1989 р.
ДАКО, Фотоальбом №3, арк.8
Фото. О.Ф. Нагорний на урочистих заходах архіву
1989 р.
ДАКО, Фотоальбом №3, арк.9
Фото. О.Ф. Нагорний (зліва) з працівниками архіву
1989 р.
ДАКО, Фотоальбом №3, арк.12
Титульний аркуш та уривок із спогадів С.І. Шевченка про О.Ф. Нагорного (книга С.І. Шевченка «Центральноукраїнський архів»)
2013 р.
ДАКО, вид. «Акорд», Кіровоград 2013 р., інв. № 10159


(на початок сторінки)