Посвідчення редактора газетно-видавничого відділу Кіровоградського обласного управління по пресі М.К. Смоленчука
(1964 р.)

ДАКО, Ф.Р – 6976, оп. 1, спр. 178, арк. 7