Фото засідання конференції в Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. О. Пушкіна
(б/д)

ДАКО, Ф.Р – 6976, оп. 1, спр. 374, арк. 3