Фото М.К. Смоленчука із онуком
(б/д)

З фотоколекції родини Смоленчук