Перелік друкованих робіт М.Смоленчука
(б/д)

ДАКО, Ф.Р-6976, оп.1, спр.603, арк.14