Квиток члена Всесоюзного товариства для поширення політичних і наукових знань М.К. Смоленчука
1955 р.

ДАКО, Ф.Р – 6976, оп. 1, спр. 178, арк. 1,2