Лист Держлітвидав України про ознайомлення з рукописом М.К. Смоленчука «Сиве покоління»
(06.02.1963 р.)

ДАКО, Ф.Р – 6976, оп. 1, спр. 194, арк. 7