Донесення волинського віце-губернатора київському, подільському та волинському генерал-губернатору щодо розгляду питання про призначення іноземців на посади пастирів євангелично- лютеранських громад. Витяг з переліку євангелично-лютеранських громад Волинської губернії
11 квітня 1909 р.

ЦДІАК України, Ф. 442, оп. 859, спр. 62, арк. 10-11, 12