Статут Першої київської громади християн-адвентистів сьомого дня (документ російською мовою)
б/д

Держархів Київської області, Ф.Р-1, оп. 1, спр. 186, арк. 158-159