Акт ревізії фінансів Київської громади християн-баптистів (документ російською мовою)
23 червня 1912 р.

Держархів Київської області, Ф.Р-862, оп. 1, спр. 95, арк. 2