У 2017 році у всьому світі відзначають 500-річчя руху Реформації. Україна також не стоїть осторонь та долучається до низки заходів, спрямованих на підвищення рівня духовності й освіченості громадян. Таку ініціативу підтримано на державному рівні Указом Президента України Петром Порошенком та відповідним розпорядженням уряду.
Із чого почалася Реформація? 31 жовтня 1517 року молодий монах Мартін Лютер приніс до дверей Замкової церкви у Віттенберзі (Німеччина) список, що налічував
95 власних тез, та прибив його до дверей. Так зазвичай робили, аби почати дебати. Серед основних тез були наступні: людина «рятується» лише своєю вірою, а не церковними обрядами та індульгенціями, єдиним авторитетом є Біблія, а не церква, і те, що Біблія має бути доступною людям. У тогочасній Німеччині богослужіння велися латинню, яку не розуміла більшість населення. Мартін Лютер висловив протест, який був спрямований проти практики продажу індульгенцій – грамот про повне або часткове «відпущення» гріхів, що їх видавала католицька церква. Така практика викликала спротив у населення.

Утім Лютер не очікував, що його промова стане поштовхом, який спровокує глобальні зміни у Європі та всьому християнському світі. Процес набув не лише релігійного, а й соціального характеру, вплинув на економічний, науковий та політичний розвиток.
Реформація спричинила розмежування у християнському світі, внаслідок цього процесу суттєво піднявся культурно-освітній рівень жителів Європи. Також, вона сприяла зміні старих феодальних стосунків на нові капіталістичні, що призвело до розвитку промисловості, наукових винаходів.
В Україні поширення протестантизму почалося із західних земель. Перші громади у 30-40-х роках XVI століття заснували європейські лютерани, кальвіністи, чеські брати й антитринітарії, які оселялися на українських етнічних землях, рятуючись від переслідувань католицької влади.
Уже в першій половині XVII століття на українських теренах було понад двісті протестантських громад. На сьогодні протестантизм – друга за кількістю громад християнська течія в Україні.
Сьогодні Україна переживає переломний історичний момент. Майдан, воєнне потрясіння, економічна криза. Українці очікують економічних реформ, переформатування політичної системи тощо. Але ніяка реформа не матиме позитивних наслідків без змін в світогляді, моралі і менталітеті українців. Те, чого так бракує нашій нації: цінності особистості, етики праці, верховенства права, розвитку національної культури, громадянського суспільства, парламентаризму і демократії – все це можна черпати в духовності і традиції Реформації.

Державний архів Кіровоградської області пропонує переглянути добірку архівних документів і матеріалів, підготовлену до 500-річчя Реформації.


Відомість про учбові заклади Київської губернії, не підпорядковані Міністерству народної освіти, в яких викладався Закон Божій за лютеранським віросповіданням
1862 р.
ЦДІАК України, Ф. 707, оп. 28, спр. 2, арк. 227 зв-228
Донесення волинського віце-губернатора київському, подільському та волинському генерал-губернатору щодо розгляду питання про призначення іноземців на посади пастирів євангелично- лютеранських громад. Витяг з переліку євангелично-лютеранських громад Волинської губернії
11 квітня 1909 р.
ЦДІАК України, Ф. 442, оп. 859, спр. 62, арк. 10-11, 12
Статут Першої київської громади християн-адвентистів сьомого дня (документ російською мовою)
б/д
Держархів Київської області, Ф.Р-1, оп. 1, спр. 186,
арк. 158-159
Акт ревізії фінансів Київської громади християн-баптистів (документ російською мовою)
23 червня 1912 р.
Держархів Київської області, Ф.Р-862, оп. 1, спр. 95,
арк. 2
Видання «Законодавство про релігійні культи», в якому розміщено роз’яснення поняття «реформація»
1973 р.
ДАКО, науково-довідковий фонд, Київ,
інв. № 6917,
обкладинка і с. 245, 246
Атеїстичний словник
1983 р.
ДАКО, науково-довідковий фонд, інв. № 8061,
обкладинка і с. 385
Видання «Закарпатські студенти в європейських університетах. 1407-1919» (авт. Ласло Сьогі), в якому містяться відомості про розподіл студентів за віросповіданням, 1526-1919 рр.
2013 р.
ДАКО, науково-довідковий фонд, Київ-Будапешт,
інв. № 9611, обкладинка і с. 34
Указ Президента України від 26 серпня 2016 року
№ 357/2016 «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації»

26 серпня 2016 р.
ДАКО, науково-довідковий фонд
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


(на початок сторінки)