Наказ генерального директора ВО «Друкмаш» «Про використання української мови в технічній документації»
05.03.1992 р.

ДАКО, Ф.Р - 7227, оп. 4, спр. 480, арк. 168