Рішення виконкому Кіровоградської обласної ради від 26 серпня 1991 року № 228 «Про передачу під юрисдикцію обласного управління по пресі видавництва обкому Компартії України «Кіровоградська правда»
26.08.1991 р.

ДАКО, Ф.Р - 2860, оп. 7, спр. 619, арк. 57