Листівка, що випускалася Комітетом сприяння червоним партизанам (КСЧП) у Новоархангельському районі під час нацистської окупації (серед його членів - майбутній відомий український письменник Василь Козаченко)
(листопад1943 р.)

ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр. 120, арк. 6