Свідчення учасника комуністичного підпільного руху Олексія Харченка про партизанський рух в Знам’янському районі з листопада 1941 по вересень 1942 року
(1948 р.)

ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр.41, арк. 32