Листівка за підписом Олександрівського гебітскомісара Ланге з суворими попередженнями до населення не надавати допомоги «бандитам» - бійцям партизанського з’єднання на чолі з М.Наумовим, які здійснювали рейд північними районами Кіровоградщини
(21 березня 1943 р.)

ДАКО, Ф.Р - 2697, оп.1, спр.4, арк. 10 зв.