Колективне фото учасників комуністичного партизанського руху на Кіровоградщині. Сидять (зліва направо): І.Діброва, командир партизанського загону імені Ворошилова, М.Скирда, секретар Кіровоградського обкому КП(б)У, С.Довженко, командир партизанського загону імені Ворошилова; стоять (зліва направо): Олексій Капітанов, мінер-підривник партизанського загону імені Хрущова, Казимир Сабанський, комісар партизанського загону імені Ворошилова
(1944 р.)

ДАКО, Ф.П-5909, оп.1, спр. 290, арк. 23