Доповідна інструктора Кіровоградського обкому КПУ про дії партизанів загону «За победу» на чолі з командиром Гугніним та комісаром Вдовиченком, що призвели до трагедії хуторів Вдовичин та Дяківка Чигиринського району (нині Черкаської обл.), коли в жовтні 1943 р. нацистами були знищені 450 мирних мешканців
(21 жовтня 1966 р.)

ДАКО, Ф.П-429, оп.3, спр. 76, арк. 23