Повідомлення про створення пішого Українського Єлисаветського куріня (полку).
б/д

ДАКО, газета „Голос юга”, 08.12.1917, № 275 інв. № 1192, арк. 12