Рапорт уповноваженого міського партійного комітету по Високобайрацькій сільраді Стикути міському партійному комітету м. Зінов’євська про проведення зборів щодо виселення куркулів за межі УСРР
8 червня 1931 р.

ДАКО, Ф.П-4, оп. 1, спр. 77, арк. 62, 62 зв.