Протокол позачергового засідання бюро сільпартосередку КП(б)У с. Знам’янки про наявність дітей з набряками у дитячих яслах
22 квітня 1933 р.

ДАКО, Ф.П-116, оп. 1, спр. 31, арк. 3