Список членів колгоспу імені 13-річчя Жовтня Божедаївської сільської ради, які перебувають у важкому стані
1933 р.

ДАКО, Ф.П-229, оп. 1, спр. 11, арк. 87