Витяг з політлиста секретаря Дмитрівського партосередку А. Конюха до Знам’янського районного партійного комітету про хід хлібозаготівель по Дмитрівській сільраді
25 вересня 1931 р.

ДАКО, Ф.П-68, оп. 1, спр. 293, арк. 57