Витяг з протоколу №3/24 засідання районної комісії по чистці партії Грушківського району про апеляцію члена партії Переямпольського щодо виключення його з партії
11 вересня 1933 р.

ДАКО, Ф.П-2148, оп. 8, спр. 5 , арк. 6, 8