Актовий запис про смерть Лазаренко Любов Костянтинівни
26 квітня 1932 р.

ДАКО, Ф.Р-7915, оп.2, спр. 10, арк. 29