Витяг із інформації тимчасово виконуючого обов’язки голови Новоукраїнської контрольної комісії робітничо-селянської інспекції Приходько до обласної контрольної комісії робітничо-селянської інспекції щодо політичного настрою колгоспників, фактів голодування
18 березня 1933 р.

ДАКО, Ф.П-3779, оп. 1, спр. 16, арк. 46-47 зв.