Порядок роботи медичних закладів у місті наданий губернатором до виконання Єлисаветградській міській думі (док. № 401 від 17 січня 1824 р.)
1824 р.

ДАКО, Ф. – 18, оп.1, спр. 127, арк. 18-19 зв.