Звіт Єлисаветградської міської думи про будівлю барака для хворих чумою Херсонському губернатору
04 червня 1916 р.

ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 548, арк. 6, 6 зв.