Наказ завідувача відділом здоров’я від 02 січня 1922 року №1 щодо надання права медичним працівникам, відповідно до вказаного переліку, проживати на території лікарні
1922 р.

ДАКО, Ф. – 78, оп.3, спр. 615, арк. 14, 14 зв.