Справа № 3/1-2-15 про медичний заклад у м. Єлисаветграді
1923-1925 рр.

ДАКО, Ф. – 18, оп.1, спр. 127, арк. 1, 2