Протокол допиту А.А. Чвалінського, лікаря 1-ї Радянської лікарні
10 грудня 1938 р.

ДАКО, Ф.П – 5907, оп. 2р, спр.747, арк. 59