Опис будівель Єлисаветградської міської думи, переданих до комісаріатського управління під приміщення військового госпіталю північної армії на 350 хворих
травень 1855 р.

ДАКО, Ф. – 18, оп.1, спр. 483, арк. 12, 12 зв.