Протоколи та праці товариства єлисаветградських лікарів 1886 – 1887 р. (титульна сторінка)
1887 р.

Державний архів Одеської області, Єлисаветград: Тип. М. Темкіна, 1887. – 101 с.