Протоколи засідання Єлисаветградського медичного товариства за 1893 – 1895 рр. (титульна сторінка)
1896 р.

Державний архів Одеської області, Тип. М. Гольденберга, 1896. – 91 с.