Праці Єлисаветградського відділення руського товариства охорони народного здравія за 1898 – 1899 р. (титульна сторінка)
1899 р.

Державний архів Одеської області, Вип. ІІ. – Єлисаветград: «Экономическая» типографія М. Фінкеля, 1899. – 70 с.