Рух населення та лікарська допомога (із звіту Єлисаветградської міської думи)
1902 р.

ДАКО, Ф. – 78, оп.7, спр. 89, арк. 20-21